Hei ruokajaon asiakas ja vapaaehtoinen, pysäköithän autosi ruokajakoon tullessasi vain sellaisille parkkipaikoille, johon se on liikennemerkein osoitettu sallituksi. Myös lähialueiden muille parkkialueille voi auton viedä, kun tulet ruokajakoon.

14.7.2020